36 results in DigitaltMuseum:

29 results in Bohusläns museum:

5 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

3 results in Sjöhistoriska museet:

Share to