80 results in DigitaltMuseum:

78 results in Sjöhistoriska museet:

78 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

1 result in Hemvärnsmuseet:

Share to