24 results in DigitaltMuseum:

20 results in Kalmar läns museum:

4 results in Marinmuseum:

4 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to