6 results in DigitaltMuseum:

5 results in Sjöhistoriska museet:

5 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

1 result in Örebro Stadsarkiv:

Share to