40 results in DigitaltMuseum:

38 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

26 results in Marinmuseum:

12 results in Sjöhistoriska museet:

2 results in Örebro Stadsarkiv:

Share to