44 results in DigitaltMuseum:

40 results in Postmuseum:

2 results in Sundsvalls museum:

1 result in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to