26 results in DigitaltMuseum:

6 results in Sjöhistoriska museet:

6 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

5 results in Tekniska Museet:

Share to