7 results in DigitaltMuseum:

6 results in Kalmar läns museum:

1 result in Statens maritima och transporthistoriska museer:

1 result in Marinmuseum:

Share to