146 results in DigitaltMuseum:

39 results in Kalmar läns museum:

27 results in Hälsinglands Museum:

19 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to