24 results in DigitaltMuseum:

9 results in Upplandsmuseet:

9 results in Hälsinglands Museum:

4 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to