56 results in DigitaltMuseum:

48 results in Vänersborgs museum:

48 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

4 results in Länsmuseet Gävleborg:

Share to