827 results in DigitaltMuseum:

548 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

531 results in Sjöhistoriska museet:

219 results in Kalmar läns museum:

Share to