8 results in DigitaltMuseum:

6 results in Marinmuseum:

6 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

2 results in Armémuseum:

Share to