97 results in DigitaltMuseum:

48 results in Sjöhistoriska museet:

48 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

16 results in Örebro läns museum:

Share to