89 results in DigitaltMuseum:

60 results in Postmuseum:

27 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

27 results in Sjöhistoriska museet:

2 results in Örebro läns museum:

Share to