2,563 results in Vänersborgs museum:

NYSTHÅLLARE

W. & A. K. Johnston

'Nysthållare i form av en jordglob. Garntråden går upp i ett mindre hål placerat på platsen för Nordpolen. Hålets mynning är klädd med ett genomborrat benstycke. Har tillhört ägaren som barn i barndomshemmet i Vänersborg. Föremål från familjen Ahlén Gustafsson. GUSTAF Albin Gustavsson f. 1876 i Skaraborg d. 1952 gift med Ingeborg Ahlén f. 1888 i Vänersborg d. 1951. Barn: ASTA Ingeborg f. 1910 d. 2001, LILIAN Maria Charlotta f. 1912, Gustaf ELOF f. 1914. Gustaf var polis i Vänersborg och familjen bodde först på Östergatan 18 och flyttade senare till Nygatan 30. Ingeborg Ahlén var dotter till inspektorn Johan Fredrik Ahlén f. 1841 d. 1915 och Maria Lisa Svensdotter f. 1846 i Erikstad d. 1934. Som barn bodde Ingeborg med sin mor på Kyrkogatan i Vänersborg. Johan Fredrik och Maria Lisa var ej gifta. Johan Fredrik var son till skräddaregesällen Johan Ahlén (f.1817) och Augusta Bergström (f.1814). Johan Fredrik flyttade 1862 till Julita, återkom till Vänersborg 1865 och flyttade 1867 till Lagmansered och 1868 till Mellby. Han återkom till Vänersborg med flyttade till Ör 1874 varefter han ännu en gång återkom och stannade i Vänersborg till sin död. Föremålen skänktes av dottern Lilian Gustavsson, Trollhättan, i samband med förberedelse för flytt till ny lägenhet efter den sammanboende systern Asta Ingeborgs död. Då föremålen kommer från ett gammalt vänersborgshem betonade givaren att gåvan avser Vänersborgs museum.'

VÄV

Väv visande en svart kvinna mot vit botten. Kvinnan bär en korg på huvudet och har sin vänstra arm höjd för att stödja korgen. Denna väv ingick inte ursprungligen i väskan utan lades till senare av Anna Berntsson. Ägaren, Anna Berntsson, var verksam vid Svenska Kyrkans mission på Czesa missionssjukhus i Kwa Zulu Natal provinsen i Sydafrika från 1936. Under cirka fyra årtionden kom hon att tjänstgöra som husföreståndarinna vid sjukhuset och som lärare vid sjuksjöterskeutbildningen på Czesa Nurses Training School. De i resväskan (VM 22 093) liggande föremålen (VM 22 094 - VM 22 1) insamlade Anna Berntsson i Kwa Zulu Natal och medförde till Sverige där hon använde dessa föremål som illustrationsmaterial vid föreläsningar. Dessa föreläsningar hölls i syfte att sprida information om verksamheten samt för att samla in ekonomiska medel till Czesa Hospital m.m. För utförlig information om Anna Berntssons och hennes kollega Märta Adolfssons livsgärning hänvisas till boken ''Czesa a Roundabout Way to the Goal'' från 1975. Boken finns som katalogbilaga. Givaren Kerstin Pettersson (f. i Vänersborg 1944) fick väskan av Anna Berntsson i samband med en kvinnomissionsdag i Halmstad 1994. Pettersson vistades själv i Kwa Zulu Natal under ett år 1989-1990 då hon ideellt, genom kontakter med Svenska Kyrkans mission, arbetade med ekonomi och igångsättande med hantverksmuseet och hantverkscentrat Wukani i Eshowe. Syftet med verksamheten var här att bevara gammal hantverkstradition samt ge en försörjningsgrund för människor i dag genom hantverket. Se katalogbilaga om denna verksamhet.

2,563 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

NYSTHÅLLARE

W. & A. K. Johnston

'Nysthållare i form av en jordglob. Garntråden går upp i ett mindre hål placerat på platsen för Nordpolen. Hålets mynning är klädd med ett genomborrat benstycke. Har tillhört ägaren som barn i barndomshemmet i Vänersborg. Föremål från familjen Ahlén Gustafsson. GUSTAF Albin Gustavsson f. 1876 i Skaraborg d. 1952 gift med Ingeborg Ahlén f. 1888 i Vänersborg d. 1951. Barn: ASTA Ingeborg f. 1910 d. 2001, LILIAN Maria Charlotta f. 1912, Gustaf ELOF f. 1914. Gustaf var polis i Vänersborg och familjen bodde först på Östergatan 18 och flyttade senare till Nygatan 30. Ingeborg Ahlén var dotter till inspektorn Johan Fredrik Ahlén f. 1841 d. 1915 och Maria Lisa Svensdotter f. 1846 i Erikstad d. 1934. Som barn bodde Ingeborg med sin mor på Kyrkogatan i Vänersborg. Johan Fredrik och Maria Lisa var ej gifta. Johan Fredrik var son till skräddaregesällen Johan Ahlén (f.1817) och Augusta Bergström (f.1814). Johan Fredrik flyttade 1862 till Julita, återkom till Vänersborg 1865 och flyttade 1867 till Lagmansered och 1868 till Mellby. Han återkom till Vänersborg med flyttade till Ör 1874 varefter han ännu en gång återkom och stannade i Vänersborg till sin död. Föremålen skänktes av dottern Lilian Gustavsson, Trollhättan, i samband med förberedelse för flytt till ny lägenhet efter den sammanboende systern Asta Ingeborgs död. Då föremålen kommer från ett gammalt vänersborgshem betonade givaren att gåvan avser Vänersborgs museum.'

VÄV

Väv visande en svart kvinna mot vit botten. Kvinnan bär en korg på huvudet och har sin vänstra arm höjd för att stödja korgen. Denna väv ingick inte ursprungligen i väskan utan lades till senare av Anna Berntsson. Ägaren, Anna Berntsson, var verksam vid Svenska Kyrkans mission på Czesa missionssjukhus i Kwa Zulu Natal provinsen i Sydafrika från 1936. Under cirka fyra årtionden kom hon att tjänstgöra som husföreståndarinna vid sjukhuset och som lärare vid sjuksjöterskeutbildningen på Czesa Nurses Training School. De i resväskan (VM 22 093) liggande föremålen (VM 22 094 - VM 22 1) insamlade Anna Berntsson i Kwa Zulu Natal och medförde till Sverige där hon använde dessa föremål som illustrationsmaterial vid föreläsningar. Dessa föreläsningar hölls i syfte att sprida information om verksamheten samt för att samla in ekonomiska medel till Czesa Hospital m.m. För utförlig information om Anna Berntssons och hennes kollega Märta Adolfssons livsgärning hänvisas till boken ''Czesa a Roundabout Way to the Goal'' från 1975. Boken finns som katalogbilaga. Givaren Kerstin Pettersson (f. i Vänersborg 1944) fick väskan av Anna Berntsson i samband med en kvinnomissionsdag i Halmstad 1994. Pettersson vistades själv i Kwa Zulu Natal under ett år 1989-1990 då hon ideellt, genom kontakter med Svenska Kyrkans mission, arbetade med ekonomi och igångsättande med hantverksmuseet och hantverkscentrat Wukani i Eshowe. Syftet med verksamheten var här att bevara gammal hantverkstradition samt ge en försörjningsgrund för människor i dag genom hantverket. Se katalogbilaga om denna verksamhet.

3,212 results in DigitaltMuseum:

NYSTHÅLLARE

W. & A. K. Johnston

'Nysthållare i form av en jordglob. Garntråden går upp i ett mindre hål placerat på platsen för Nordpolen. Hålets mynning är klädd med ett genomborrat benstycke. Har tillhört ägaren som barn i barndomshemmet i Vänersborg. Föremål från familjen Ahlén Gustafsson. GUSTAF Albin Gustavsson f. 1876 i Skaraborg d. 1952 gift med Ingeborg Ahlén f. 1888 i Vänersborg d. 1951. Barn: ASTA Ingeborg f. 1910 d. 2001, LILIAN Maria Charlotta f. 1912, Gustaf ELOF f. 1914. Gustaf var polis i Vänersborg och familjen bodde först på Östergatan 18 och flyttade senare till Nygatan 30. Ingeborg Ahlén var dotter till inspektorn Johan Fredrik Ahlén f. 1841 d. 1915 och Maria Lisa Svensdotter f. 1846 i Erikstad d. 1934. Som barn bodde Ingeborg med sin mor på Kyrkogatan i Vänersborg. Johan Fredrik och Maria Lisa var ej gifta. Johan Fredrik var son till skräddaregesällen Johan Ahlén (f.1817) och Augusta Bergström (f.1814). Johan Fredrik flyttade 1862 till Julita, återkom till Vänersborg 1865 och flyttade 1867 till Lagmansered och 1868 till Mellby. Han återkom till Vänersborg med flyttade till Ör 1874 varefter han ännu en gång återkom och stannade i Vänersborg till sin död. Föremålen skänktes av dottern Lilian Gustavsson, Trollhättan, i samband med förberedelse för flytt till ny lägenhet efter den sammanboende systern Asta Ingeborgs död. Då föremålen kommer från ett gammalt vänersborgshem betonade givaren att gåvan avser Vänersborgs museum.'

Share to