169 results in DigitaltMuseum:

142 results in Kalmar läns museum:

20 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

20 results in Marinmuseum:

Share to