5 results in DigitaltMuseum:

2 results in Hälsinglands Museum:

2 results in Örebro läns museum:

1 result in Sveriges militärhistoriska arv:

1 result in Museum för rörligt kustartilleri:

Share to