10 results in DigitaltMuseum:

5 results in Sjöhistoriska museet:

5 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

2 results in Armémuseum:

Share to