31 results in Upplandsmuseet:

21 results in Dalarnas museum:

6 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

6 results in Vänersborgs museum:

2 results in Länsmuseet Gävleborg:

1 result in Kalmar läns museum:

Share to