47 results in DigitaltMuseum:

28 results in Vänersborgs museum:

28 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

7 results in Bohusläns museum:

Share to