32 results in DigitaltMuseum:

View timeline 14 results

20 results in Upplandsmuseet:

7 results in Hemslöjdens Samlingar:

2 results in Sveriges militärhistoriska arv:

Share to