21 results in DigitaltMuseum:

View timeline 3 results

11 results in Upplandsmuseet:

8 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

8 results in Järnvägsmuseet:

2 results in Västergötlands museum:

Share to