1,053 results in DigitaltMuseum:

997 results in Marinmuseum:

997 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

55 results in Hemslöjdens Samlingar:

1 result in Kållereds Hembygdsförening:

Share to