69 results in DigitaltMuseum:

68 results in Upplandsmuseet:

1 result in Kalmar läns museum:

Share to