973 results in DigitaltMuseum:

963 results in Marinmuseum:

963 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

9 results in Upplandsmuseet:

1 result in Sundsvalls museum:

Share to