76 results in DigitaltMuseum:

50 results in Västergötlands museum:

16 results in Upplandsmuseet:

3 results in Sjöhistoriska museet:

Share to