21 results in DigitaltMuseum:

16 results in Västergötlands museum:

3 results in Upplandsmuseet:

2 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

2 results in Sjöhistoriska museet:

Share to