10 results in DigitaltMuseum:

8 results in Sveriges militärhistoriska arv:

8 results in Miliseum:

1 result in Kållereds Hembygdsförening:

1 result in Armémuseum:

Share to