9 results in DigitaltMuseum:

8 results in Sundsvalls museum:

1 result in Sveriges militärhistoriska arv:

1 result in Karlsborgs fästningsmuseum:

Share to