37 results in DigitaltMuseum:

11 results in Sundsvalls museum:

10 results in Hälsinglands Museum:

7 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to