35 results in DigitaltMuseum:

27 results in Grenna Museum– Andréexpeditionen Polarcenter:

4 results in Örebro läns museum:

3 results in Kållereds Hembygdsförening:

1 result in Västergötlands museum:

Share to