161 results in DigitaltMuseum:

146 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

146 results in Marinmuseum:

15 results in Hemslöjdens Samlingar:

Share to