17 results in DigitaltMuseum:

15 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

14 results in Sjöhistoriska museet:

2 results in Kalmar läns museum:

1 result in Marinmuseum:

Share to