75 results in DigitaltMuseum:

64 results in Tekniska Museet:

3 results in Västmanlands läns museum:

3 results in Länsmuseet Gävleborg:

Share to