6 results in DigitaltMuseum:

4 results in Marinmuseum:

4 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

2 results in Nordiska museet:

Share to