201 results in DigitaltMuseum:

200 results in Marinmuseum:

200 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

1 result in Hemslöjdens Samlingar:

Share to