56 results in DigitaltMuseum:

View timeline 7 results

49 results in Upplandsmuseet:

5 results in Skansen:

2 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

2 results in Vänersborgs museum:

Share to