76 results in DigitaltMuseum:

64 results in Upplandsmuseet:

6 results in Bild Linköping:

4 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to