145 results in DigitaltMuseum:

29 results in Kalmar läns museum:

25 results in Upplandsmuseet:

25 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

Share to