8 results in DigitaltMuseum:

6 results in Tekniska museet:

2 results in Statens maritima museer:

2 results in Sjöhistoriska museet:

Share to