986 results in DigitaltMuseum:

954 results in Hemslöjdens Samlingar:

19 results in Upplandsmuseet:

13 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

13 results in Marinmuseum:

Share to