41,174 results in Sjöhistoriska museet:

47,391 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

47,392 results in DigitaltMuseum:

Share to