98 results in Sjöhistoriska museet:

105 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

105 results in DigitaltMuseum:

Share to