7 results in DigitaltMuseum:

7 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

6 results in Marinmuseum:

1 result in Sjöhistoriska museet:

Share to