65 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

27 results in Tekniska Museet:

26 results in Sjöhistoriska museet:

22 results in Marinmuseum:

16 results in Järnvägsmuseet:

11 results in Armémuseum:

9 results in Mölndals stadsmuseum:

7 results in Skansen:

7 results in Flygvapenmuseum:

6 results in Sveriges militärhistoriska arv:

4 results in Jönköpings läns museum:

3 results in Hallands kulturhistoriska museum:

3 results in Postmuseum:

3 results in Örebro läns museum:

3 results in Kållereds Hembygdsförening:

2 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

2 results in Nordiska museet:

2 results in Sundsvalls museum:

2 results in Vänersborgs museum:

2 results in Bohusläns museum:

2 results in Hemvärnsmuseet:

1 result in Vasamuseet:

1 result in Västergötlands museum:

1 result in Hälsinglands Museum:

1 result in Museum för rörligt kustartilleri:

Share to