132 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

53 results in Sjöhistoriska museet:

40 results in Tekniska museet:

36 results in Marinmuseum:

34 results in Linköpings kommun:

28 results in Linköpings stadsarkiv:

26 results in Kållereds Hembygdsförening:

25 results in Armémuseum:

20 results in Järnvägsmuseet:

20 results in Vrak – Museum of Wrecks:

17 results in Mölndals stadsmuseum:

17 results in Värmlands Museum:

16 results in Flygvapenmuseum:

16 results in Örebro läns museum:

16 results in Skansen:

14 results in Sveriges militärhistoriska arv:

13 results in Postmuseum:

8 results in Hallands kulturhistoriska museum:

8 results in Vänersborgs museum:

8 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

7 results in Judiska museet:

6 results in Bild Linköping:

6 results in Västergötlands museum:

5 results in Jönköpings läns museum:

5 results in Sundsvalls museum:

4 results in Hälsinglands Museum:

4 results in Länsmuseet Gävleborg:

3 results in Arkiv Gävleborg:

3 results in Kulturföreningar i Gävleborgs län:

3 results in Museum för rörligt kustartilleri:

3 results in Västerås Stadsarkiv:

2 results in Bohusläns museum:

2 results in Hemvärnsmuseet:

2 results in Nordiska museet:

2 results in Vasamuseet:

1 result in Arsenalen:

1 result in Landskrona museum:

1 result in Landskrona Stad:

1 result in Medelpads fornminnesförening:

1 result in Trelleborgs museum:

1 result in Västmanlands läns museum:

1 result in Västernorrlands museum:

Share to