35 results in Sjöhistoriska museet:

Show in map 6 results

85 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

247 results in DigitaltMuseum:

Share to