26 results in Sjöhistoriska museet:

Show in map 4 results

65 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

158 results in DigitaltMuseum:

Share to