7 results in Sjöhistoriska museet:

15 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

33 results in DigitaltMuseum:

Share to