11 results in DigitaltMuseum:

8 results in Tekniska Museet:

1 result in Marinmuseum:

1 result in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to