5 results in DigitaltMuseum:

Bostad

Bostadshuset vilar på en grund av huggen sten. Huset har två våningar och är uppfört av liggande timmer. Timmerväggarna var tidigare rödfärgade med tjärade knutar men blev under 1850-talet övertäckta med en locklistpanel, vilken år 2013 är målad i en grön kulör. Mot grunden finns en dropplist i trä. Mansardtaket är belagt med enkupigt tegel. Ränndalar, stuprör och fönsterbleck i plåt. Två skorstenar i tegel, med huvar av plåt finns på taket. På den södra gaveln finns en evakueringstrappa i trä från övervåningen. Långsidans västra fasad har två nya butiksdörrar av samt rullstolsramper i trä. Här finns även en fronton med ett enkelt lunettfönster, vilket är ett blindfönster. Entrén till övervåningen går via ett trapphus på byggnadens frånsida. Framför detta fanns vid slutet av 1800-talet en glasad verandabyggnad i två våningar. Denna kom dock inte att återuppbyggas vid uppförandet på Vallby. Till entrédörren leder en trappa av stenblock, med trappräcke av trä. Dörren är av gammal tillverkning. Alla nedervåningens dörrar har på den övre delen glasade rutor av olika modell, den äldre är mångspröjsad. Låsbommar och hänglås är monterade i dörrposterna. En igensatt trädörr utan glasade rutor finns på norra gaveln. Fönstren har två rutor i varje båge samt innanfönster på nedre och övre våningen. Bågarna har en röd kulör. De profilerade fönsterfodren har samma kulör som fasaden. Nedre våningen har även inbrottsgaller monterade i fönstren. På övre norra gaveln finns ett lunettfönster.

3 results in Vallby Friluftsmuseum:

1 result in Bohusläns museum:

1 result in Skansen:

Share to