48 results in Nordiska museet:

35 results in Bohusläns museum:

30 results in Mölndals stadsmuseum:

15 results in Hemslöjdens Samlingar:

14 results in Länsmuseet Gävleborg:

13 results in Kulturparken Småland / Smålands museum:

13 results in Tekniska Museet:

13 results in Upplandsmuseet:

12 results in Vänersborgs museum:

12 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

10 results in Armémuseum:

9 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

8 results in ArkDes:

8 results in Kalmar läns museum:

7 results in Enköpings museum:

7 results in Hälsinglands Museum:

7 results in Östergötlands museum:

6 results in Jönköpings läns museum:

5 results in Marinmuseum:

5 results in Västergötlands museum:

4 results in Hallands kulturhistoriska museum:

4 results in Örebro läns museum:

3 results in Bild Linköping:

3 results in Linköpings kommun:

3 results in Judiska museet:

3 results in Sjöhistoriska museet:

2 results in Skansen:

2 results in Sundsvalls museum:

2 results in Trelleborgs museum:

1 result in Försvarsmuseum Boden:

1 result in Sveriges militärhistoriska arv:

1 result in Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland:

1 result in Flygvapenmuseum:

1 result in Romska Kulturcentret i Malmö:

1 result in Vasamuseet:

1 result in Västmanlands läns museum:

Share to