42 results in Nordiska museet:

29 results in Mölndals stadsmuseum:

23 results in Bohusläns museum:

12 results in Kulturparken Småland / Smålands museum:

11 results in Länsmuseet Gävleborg:

10 results in Armémuseum:

10 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

10 results in Västarvet:

10 results in Vänersborgs museum:

9 results in Upplandsmuseet:

8 results in Tekniska Museet:

8 results in Arkitektur- och designcentrum:

7 results in Hälsinglands Museum:

6 results in Östergötlands museum:

6 results in Marinmuseum:

4 results in Hemslöjdens Samlingar:

4 results in Hallands kulturhistoriska museum:

4 results in Örebro läns museum:

3 results in Sjöhistoriska museet:

3 results in Skansen:

1 result in Västergötlands museum:

1 result in Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland:

1 result in Försvarsmuseum Boden:

1 result in Sundsvalls museum:

1 result in Kalmar läns museum:

1 result in Romska Kulturcentret i Malmö:

1 result in Västmanlands läns museum:

1 result in Vasamuseet:

1 result in Flygvapenmuseum:

1 result in Sveriges militärhistoriska arv:

Share to